• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Perioada de desfășurare: 21 martie 2022 - 20 iunie 2022*

* perioada se poate modifica, în funcție de parcurgerea și finalizarea activităților anterioare

Această activitate se va derula în paralel cu activitatea de stagii de practică, studenții ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării, având oportunitatea de a testa pe un model virtual idei, metode, instrumente de lucru pentru eficientizarea afacerii pe care se pregătesc să o lanseze.

Perioada de instruire în cadrul întreprinderii simulate oferă suportul practic de dezvoltare a spiritului antreprenorial al studenților, având în vedere:

  • definirea și însușirea metodelor de lucru și a activităților specifice unei firme reale;
  • simularea cu ajutorul mijloacelor IT a operațiunilor, a fluxurilor informaționale și a proceselor economice specifice mediului real de afaceri, precum și interconexiuni între firme și documente utilizate în schimburile economice;
  • aprofundarea și perfecționarea abilitaților de comunicare și a limbajului de afaceri;
  • dezvoltarea unor competențe si aptitudini necesare în demararea unei activitați economice.

La încheierea perioadei de instruire în cadrul întreprinderii simulate participanții vor avea o imagine de ansamblu asupra activității desfășurate într-o firma reală și vor cunoaște modul de funcționare a diferitelor departamente (producție, comercial, finanțe - contabilitate, resurse umane, relații publice), în funcție de specificul fiecarei firme.

Pentru sprijinirea și motivarea celor 21 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării  se va acorda o subvenție în cuantum de 750 de lei/persoană – condiționată de o rată de prezență de minim 90% din timpul total de derulare a celor două activități (stagii de practică și întreprinderi simulate).