• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

În atenția câștigătorilor Concursului de planuri de afaceri:

Vă invităm luni, 23.05.2022, ora 16.00, la Universitate, în Corpul A, Sala Ferdinand, intrare Rectorat, pentru a vă fi prezentată strategia de sustinere a activitatii de mentorat si consiliere personalizata, precum si informatii legate de practica pe care va trebui sa o efectuati si activitatea de tip intreprinderi simulate.

ANUNT IMPORTANT – prelungire perioadă de înscriere pentru concursul de planuri de afaceri afaceri până pe data de 10 mai 2022 interval orar 8.30-10.00. Varianta electronică a dosarului trebuie trimisă pănă în data de 09 mai 2022 orele 23.59

Astazi, 09.05.2022, publicam versiunea actualizata a metodologiei (modificat pag. 22) și a Anexei 8 ”CALENDARUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI”în cadrul cărora au fost completate următoarele informatii:

S-a prelungit perioada de inscriere pentru concursul de planuri de afaceri până pe data de 10 mai 2022 interval orar 8.30-10.00. Varianta electronică a dosarului trebuie trimisă pănă în data de 09 mai 2022 orele 23.59.

Astazi, 09.05.2022, publicam versiunea actualizata a metodologiei, in cadrul careia la sectiunea „Eligibilitatea planurilor de afaceri” (pag. 16) au fost completate următoarele informatii:

”Crearea și menținerea a minim 2/3/4/5 locuri de munca (în functie de tranșa de finantare dorita conform ghid Innotech) în parametrii asumați în planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial) pentru o perioada de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni în perioada de implementare și minim 6 luni în perioada de sustenabilitate;”

și la secțiunea ” Perioada și modalitatea de depunere a dosarelor ” (pag.21), pentru claritate, a fost facuta urmatoarea modificare:

”Adeverință care atestă calitatea de student/masterand/doctorand UAIC - in original” in loc de „Adeverinta studii in original”

Perioadă de depunere a candidaturilor: 2 mai 2022 - 9 mai 2022 ora 23.59*

Elaborarea planurilor de afaceri va permite viitorilor antreprenori să pună în aplicare cunoștințele teoretice acumulate, să planifice stadiile dezvoltării afacerii, să se documenteze și să realizeze analize economico - financiare, toate ducând la dezvoltarea abilităților necesare în vederea administrării cu succes a viitoarei afaceri.

  • Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:

a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitați, rezultate, indicatori);

b) analiza SWOT a afacerii;

c) schema organizatorică și politica de resurse umane;

d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;

e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;

f) strategia de marketing;

g) proiecții financiare privind afacerea.

  • Planurile de afaceri vor putea fi elaborate și depuse individual sau în echipă de mai mulți membri ai grupului țintă absolvenți ai cursurilor de formare.

Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului IUS SMART se va desfășura pe baza Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri.

 Criteriile de eligibilitate vizează următoarele aspecte:

- Domeniul de activitate pentru care se dorește finanțare se încadrează în lista domeniilor

eligibile;

- Planul de afaceri respectă structura metodologică impusă prin formularul standard de aplicare

- Planul de afaceri are o durată de implementare de minim 12 luni pe parcursul implementării

proiectului și de minim 6 luni în perioada de sustenabilitate;

- Planul de afaceri conduce la crearea și menținerea a minim 2/3/4/5 locuri de muncă funcție de valoarea ajutorului de minimis solicitat (40.000/60.000/80.000/100.000 euro);

- Întreprinderile nou înființate vor avea sediul social în regiunea de Nord Est;

- Cheltuielile din planul de afaceri sunt cele din lista cheltuielilor eligibile (specificate în ghid).

 

Vor fi selectate spre finanțare cele mai bune 21 de planuri de afaceri în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa 2 -Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.