• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Perioada de desfășurare: 21 martie - 20 iunie 2022*

* perioada se poate modifica, în funcție de parcurgerea și finalizarea activităților anterioare

Cele 21 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării finanțării în cadrul întreprinderilor pe care le vor înființa, vor efectua un stagiu de practică organizat  în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri.

Stagiul va avea o durată de 40 de ore și se va desfășura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate.

Pe perioada desfășurării acestuia, stagiarii vor fi coordonați și îndrumați de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor.

Participarea la stagiul de practică va fi demonstrată prin prezentarea următoarelor documente:

  • raport de stagiu de practică în care vor fi descrise activitățile la care a participat beneficiarul, semnat de acesta și de reprezentantul legal al întreprinderii;
  • copia CIF (Cod de Identificare Fiscală) sau extrasul ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) al operatorului economic care asigură stagiul de practică, document care să justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic în care își desfășoară activitatea.

Pentru sprijinirea și motivarea celor 21 de persoane se va acorda o subvenție în cuantum de 750 de lei/persoană – condiționată de o rată de prezență de minim 90% din timpul total de derulare a celor două activități (stagii de practică și întreprinderi simulate).