• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Image

Provocările mediului actual. Perspective antreprenoriale pentru o societate durabilă și rezilientă, Lector. univ. dr. Alexandru BĂNICĂ

Evenimentul, organizat online, va fi transmis pe platforma Teams.

This image for Image Layouts addon


Lector. univ. dr. Alexandru BĂNICĂ

Alexandru Bănică este lector la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cercetător la Centrul de Cercetări Geografice al Academiei Române, Filiala Iași. În activitatea didactică și de cercetare stiințifică activează în special în domeniile protecției mediului,  geografiei urbane, gestionării riscurilor și dezvoltării durabile. În ultimii ani s-a specializat în problematica extrem de actuală a rezilienței teritoriale.