• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Calendarul de desfăşurare a procesului de selecţie a grupului țintă (sesiunea III)

Etapa procesului de selecție

Perioada de desfășurare

Publicarea metodologiei de selecție

14.03.2022

Etapa I – Înscrierea candidaților

Depunerea dosarelor de candidatură

14.03.2022 – 23.03.2022

Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

14.03.2022  – 24.03.2022

Afișarea listei candidaților eligibili și a listei candidaților neeligibili

24.03.2022

Etapa III – Selecția candidaților

Evaluarea dosarelor de candidatură

24-25.03.2022

Afișarea rezultate provizorii ale procesului de selecție (Lista candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

25.03.2022

Etapa IV - Depunerea și soluționarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale

Depunerea eventualelor contestații

28.03.2022

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale (Lista finală a candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

29.03.2022

 

 

Sesiunea II

Etapa procesului de selecție

Perioada de desfășurare

Publicarea metodologiei de selecție

24.02.2022

Etapa I – Înscrierea candidaților

Depunerea dosarelor de candidatură

24.02.2022 – 11.03.2022

Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

24.02.2022 – 15.03.2022

Afișarea listei candidaților eligibili și a listei candidaților neeligibili

15.03.2022

Etapa III – Selecția candidaților

Evaluarea dosarelor de candidatură

16-17.03.2022

Afișarea rezultate provizorii ale procesului de selecție (Lista candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

17.03.2022

Etapa IV - Depunerea și soluționarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale

Depunerea eventualelor contestații

18.03.2022

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale (Lista finală a candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

21.03.2022

 

 

Sesiunea I

Etapa procesului de selecție

Perioada de desfășurare

Publicarea metodologiei de selecție

01 februarie 2022

Etapa I – Înscrierea candidaților

Depunerea dosarelor de candidatură

01-15 februarie 2022

Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

01-15 februarie 2022

Afișarea listei candidaților eligibili și a listei candidaților neeligibili

16 februarie 2022

Etapa III – Selecția candidaților

Evaluarea dosarelor de candidatură

16-17 februarie 2022

Afișarea rezultate provizorii ale procesului de selecție (Lista candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

17 februarie 2022

Etapa IV - Depunerea și soluționarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale

Depunerea eventualelor contestații

18 februarie 2022

Soluționarea eventualelor contestații și afișarea rezultatelor finale (Lista candidaților admiși în grupul țintă, Lista candidaților aflați în așteptare și Lista candidaților respinși)

21 februarie 2022