• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

Image

Metodologia de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) Contract POCU/829/6/13/140103

Nouă sesiune de înscrieri: 14 martie 2022 - 23 martie 2022 (a doua sesiune a fost 24 februarie -11 martie 2022, prima sesiune a fost: 1 - 15 februarie 2022)

În cadrul proiectului vor fi selectați 350 de studenți care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • sunt înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) la:
  • studii de licență (în cazul studenților din ciclul de licență, sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență pentru specializările la care durata studiilor de licență este 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 de licență pentru specializările la care durata studiilor de licență este 4 ani)
  • master sau
  • doctorat;
 • au domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României;
 • sunt interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord-Est a României;
 • își încadrează tema de antreprenoriat aferentă planului de afaceri în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa 2 -Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare;
 • nu au beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, activități de tip întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ mentorat.

În vederea înscrierii (Nouă sesiune de înscrieri: 14 martie 2022 - 23 martie 2022), candidatul va depune următoarele documente:

Înscrierea candidaților se va face prin una din următoarele modalități:

Înscrierea candidaților se va face prin depunerea dosarului de candidatură prin una din următoarele modalități:
        - în format electronic prin intermediul platformei on-line a proiectului disponibilă la adresa - link formular înscriere -(documentele încărcate în platformă vor fi semnate de către candidat). Ulterior, acestea se vor depune și în format fizic (semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter) până la data participării la prima activitate de formare din cadrul proiectului

Notă: pentru încărcarea online a documentelor trebuie să aveţi cont @uaic prin  http://register.uaic.ro (aceasta notă este în special pentru studentii FEAA, pentru adresele @feaa.uaic.ro nu funcţionează încărcarea online - va trebui pentru înregistrarea online să vă creati un cont prin http://register.uaic.ro - înregistrare care e automatizată  - la finalizarea înregistrării aveţi contul

Formular înscriere (click - link) - pentru completare este necesar sa va logati cu contul @student.uaic.ro. 

- alternativa la formularul de mai sus (pentru trimitere în format electronic) e trimiterea documentelor pe adresa 

inscrieri-ius-smart@uaic.ro 

unde vă rugăm să urmăriţi confirmarea primirii documentelor(să aveţi un răspuns că au ajuns).

sau

       - în format fizic, (conținând documentele solicitate, semnate olograf) la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter) - program lucru: Luni-Vineri, 08:00-16.00 (pentru depunere dosar format fizic).

Ținând cont de contextul actual, dosarele de candidatură în format fizic pot fi transmise și prin poștă sau curierat, la adresa:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO - 700107, Iași
cu mențiunea “pentru proiect POCU 140103: Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”.

Distribuția locurilor pe facultăți (click)

Lista experților selecție și monitorizare grup țintă(click)

 

Grilă de evaluare a dosarului de concurs (de către experţi selecţie)

Nr.

Criteriu

Punctaj

1.    

Studii/cunoștințe relevante pentru domeniul în care intenționează să deschidă o afacere (maximum 25p)

 

Deloc relevant

0

Relevant

1-15

Foarte relevant

16-25

2.    

Experiența anterioară în domeniul în care intenționează să deschidă o afacere (maximum 25p)

 

Deloc relevant

0

Relevant

1-15

Foarte relevant

16-25

3.    

Aptitudini relevante (participantul va defini cele mai relevante 5 tipuri de cunoștințe/aptitudini pe care le deține și pe care le consideră relevante pentru dezvoltarea sa ca antreprenor (maximum 25p)

 

Deloc relevant

0

Relevant

1-15

Foarte relevant

16-25

4.    

Motivația pentru participarea la programul de formare antreprenorială (maximum 25p)

 

Deloc relevant

0

Relevant

1-15

Foarte relevant

16-25

TOTAL (maximum 100p)