• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Selecţie sesiunea III

Selecţie sesiunea II

Selecţie sesiunea I

grup tinta colorÎn vederea selecției persoanelor care vor fi incluse în grupul țintă al proiectului, se vor parcurge următoarele etape:

  • Etapa I – Înscrierea candidaților;
  • Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
  • Etapa III – Selecția candidaților;
  • Etapa IV - Depunerea și soluționarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale.

Detalii despre criteriile și modalitățile de selecție se găsesc în (LINK către Metodologie) Metodologia de selecție a grupului țintă.

După încheierea procesului de selecție, cei 350 de studenți selectați în grupul țintă al proiectului vor parcurge un program de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată cu modificările și completările ulterioare. După finalizarea programului de formare antreprenorială, vor fi selectate spre finanțare cele mai bune 21 de planuri de afaceri în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa 2 -Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare.