• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

Image

POTENȚIALE SURSE DE FINANŢARE PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR

Program de finanțare: Planul Strategic PAC 2023-2027

 

Denumire apel: DR-29 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iunie 2024

 

Se finanțează: sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale necesare dezvoltării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează următoarele domenii:

 • producție,
 • servicii,
 • turism.

Valoarea maximă a sprijinului public/proiect este 200.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 65%.

 

Beneficiari eligibili: micro-întreprinderi din spațiul rural;

 

Mai multe detalii: www.afir.ro

Program de finanțare: Programul Femeia Antreprenor – MEEMA – Mediul de Afaceri (gov.ro)

 

Denumire apel: Femeia Antreprenor 2024

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: -

 

Se finanțează: Îmbunătățirea performanțelor economice ale IMM-urilor prin realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe:

– digitalizare;

– dezvoltare durabilă;

– inovare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Mijloace de transport
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;
 • Pachet digital (voucher de digitalizare),
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 • Consultanță
 • Plăcuțe informative
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor

 

Beneficiari eligibili: microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) deținute de femei în proporție de cel puțin 50%.

 

Mai multe detalii: https://www.imm.gov.ro/2018/11/09/programul-femeia-antreprenor/

https://economie.gov.ro/meat-lanseaza-in-acest-an-o-noua-editie-a-programului-femeia-antreprenor-procedura-de-implementare-se-afla-in-consultare-publica/

Program de finanțare: PNRR

 

Prioritate de investiții: Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Măsura 1 - Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMMurilor

 

Denumire apel: Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM - urilor

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: 11.03.2024

 

Se finanțează: un sistem de granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantica, internetul obiectelor, securitatea cibernetică)

 

Beneficiari eligibili: IMM

 

Mai multe detalii: https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor  - APEL 2

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: septembrie-2024

 

Se finanțează:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
 • activități de marketing și branding

 

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/modernizare-microintreprinderi/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Investiții pentru creșterea durabilă a IMM

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: mai-2024

 

Se finanțează:

 • Investiții pentru dezvoltarea și/ sau diversificarea capacității de producție/ prestări servicii prin recuperarea, reutilizarea și revalorificarea unor materii prime, materiale și produse prin reintroducerea în procesul de fabricație principal sau prin crearea de noi produse/ servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțuri de valoare;
 • Investiții pentru promovarea simbiozei industriale prin valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii ca materii prime pentru alte industrii;
 • Studii privind amprenta de mediu a companiei;
 • Marketing și branding;
 • Certificare de noi produse/ servicii

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/cresterea-durabila-a-imm/  

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Instrumente financiare pentru IMM

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: mai-2024

 

Se finanțează: Se are în vedere o singură operațiune care va combina grantul de capital cu împrumuturi pe termen lung (risk-sharing loans) cu o perioadă de grație, cerințe mai mici de garanție și rate ale dobânzilor subvenționate.

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/instrumente-financiare-pentru-imm/  

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Proiecte ale start-up si spin-off pentru dezvoltarea, validarea si lansarea pe piață a unui produs minim viabil (MVP)

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iulie-2024

 

Se finanțează: construcția/ dezvoltarea unui produs minim viabil (MVP), lansarea pe piață a MVP pentru a valida ideea de afaceri pe piața reală, activități specifice procesului „build-measure-learn”.

 

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înființate, spin-off-uri, IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/mvp-start-up-si-spin-off/   

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă

 

Denumire apel: Dezvoltarea de competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat în rândul angajaților IMM din regiune

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iulie-2024

 

Se finanțează: participarea la programe de formare, instruire și perfecționare relevante pentru obiectivele specifice Priorității 1.

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-1/competente-pentru-specializare-inteligenta/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P2.Nord-Est -O regiune mai digitalizată

Denumire apel: Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale - Apel 2

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: octombrie-2024

 

Se finanțează:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizarea de rețele LAN/WiFi
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-2/digitalizare-imm/

Program de finanțare: Programul Regional Nord-Est 2021-2027 

 

Prioritate de investiții: P7.Nord-Est -O regiune mai atractivă

 

Denumire apel: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane - Industrii creative

 

Dată ESTIMATĂ deschidere apel: iunie-2025

 

Se finanțează: susținerea întreprinzătorilor din industriile creative (meșteșuguri, artizanat, arte vizuale etc., inclusiv acțiuni de promovare)

 

Beneficiari eligibili: IMM-uri

 

Mai multe detalii: https://regionordest.ro/prioritatea-7/mestesugari-industrii-creative/

 

În atenția celor care nu și-au ridicat certificatul de absolvire !

Certificatul de absolvire poate fi ridicat PERSONAL, pe baza cărții de identitate, prezentată în original, de la sediul DFCIDIFR (DEPARTAMENTUL PENTRU FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ), Strada Lascăr Catargi, nr. 54, 700107, etaj 1, de luni până vineri, în baza unei programări prin e-mail la adresa: dfcidifr@uaic.ro. Persoană de contact: Raluca OCU, Telefon: 0232 202 592.

Ultimele zile în care îți poți ridica certificatul de absolvire !

Îți reamintim faptul că până pe data de 05.10.2022 îți poți ridica certificatul de absolvire de la sediul CSE (Centrul de Studii Europene), corpul I al Universitatii, Bulevardul Carol I nr. 19 (langa „Balena”, vizavi de CAS).

Eliberarea se face pe baza cărții de identitate, prezentată în original, în intervalul orar 10-12 (zilelele de 04.10.2022 și 05.10.2022).

Persoana de contact: Răzvan Balan (e-mail: razvan.balan@uaic.ro, tel: (0232) 201 102 int. 2436).

! In cazul in care nu veti putea ridica certificatul pana pe data de 05.10.2022, va rugam sa faceti o programare pentru ridicarea acestuia, prin e-mail la adresa: razvan.balan@uaic.ro.

In atentia celor care inca nu si-au ridicat certificatul de absolvire !

Va reamintim faptul că certificatele de absolvire pot fi ridicate PERSONAL, pe baza cartii de identitate de la sediul CSE (Centrul de Studii Europene), corpul I al Universitatii, Bulevardul Carol I nr. 19 (langa „Balena”, vizavi de CAS), in perioada 05.09.2022-05.10.2022, de luni pana vineri, in intervalul orar 10-12.

În plus, dorim sa venim in sprijinul vostru și vă oferim posibilitatea de a ridica certificatul de absolvire și sâmbătă, 24.09.2022, în intervalul orar 10-14 !

In cazul in care nu veti putea ridica certificatul pana pe data de 05.10.2022, va rugam sa faceti o programare pentru ridicarea acestuia, prin e-mail la adresa: razvan.balan@uaic.ro.

Persoana de contact: Răzvan Balan (e-mail: razvan.balan@uaic.ro, tel: (0232) 201 102 int. 2436).

Dragi absolventi ai programului de formare,

Va informam despre faptul ca certificatele de absolvire pot fi ridicate PERSONAL, pe baza cartii de identitate de la corpul I al Universitatii, Bulevardul Carol I nr. 19 (langa „Balena”, vizavi de CAS), in perioada 05.09.2022-05.10.2022, de luni pana vineri, in intervalul orar 10-12.
In cazul in care nu veti putea ridica certificatul pana pe data de 05.10.2022, va rugam sa faceti o programare pentru ridicarea acestuia, prin e-mail la adresa: razvan.balan@uaic.ro.
Persoana de contact: Răzvan Balan (e-mail: razvan.balan@uaic.ro, tel: (0232) 201 102 int. 2436).

Toate cele bune,
Echipa IUS-SMART

REZULTATE CONCURS PLANURI DE AFACERI

În atenția câștigătorilor Concursului de planuri de afaceri:

Vă invităm luni, 23.05.2022, ora 16.00, la Universitate, în Corpul A, Sala Ferdinand, intrare Rectorat, pentru a vă fi prezentată strategia de sustinere a activitatii de mentorat si consiliere personalizata, precum si informatii legate de practica pe care va trebui sa o efectuati si activitatea de tip intreprinderi simulate.

Concurs planuri de afaceri (depunere candidaturi 2 mai 2022 - 10 mai 2022 ora 10.00)

Provocări ale tehnologiei în dreptul antreprenorial

Provocări ale tehnologiei în dreptul antreprenorial

Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU

- 1 februarie 2022, orele 16.00-19.00

- 8 februarie 2022, orele 16.00-19.00

- 15 februarie 2022, orele 16.00-19.00

Antreprenoriatul și inovarea socială - vectori ai succesului în afaceri

Antreprenoriatul și inovarea socială - vectori ai succesului în afaceri

Conf. univ. dr. Carmen TODERAŞCU

- 4 februarie 2022, orele 10.00-13.00

- 9 februarie 2022, orele 10.00-13.00

- 11 februarie 2022, orele 10.00-13.00

Cum putem deschide viitorul dezvoltării și specializării inteligente prin antreprenoriat

Cum putem deschide viitorul dezvoltării și specializării inteligente prin antreprenoriat

Conf. univ. dr. Corina FORĂSCU

- 4 februarie 2022, orele 15.00-18.00

- 7 februarie 2022, orele 10.00-13.00

- 14 februarie 2022, orele 10.00-13.00

Provocările mediului actual. Perspective antreprenoriale pentru o societate durabilă și rezilientă

Provocările mediului actual. Perspective antreprenoriale pentru o societate durabilă și rezilientă

Lector. univ. dr. Alexandru BĂNICĂ

- 5 februarie 2022, orele 10.00-13.00

- 10 februarie 2022, orele 10.00-13.00

- 12 februarie 2022, orele 10.00-13.00

0
Studenţi beneficiari program autorizat de formare
0
Planuri de afaceri vor primi finanțare
0
Valoarea totală a proiectului (lei)
0
Locuri de muncă nou-create

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

Obiectiv specific 2

Sprijinirea unui număr de 21 de studenți din cadrul UAIC prin acces la activități de formare, consiliere, mentorat, stagii de practică și activități de tip întreprinderi simulate, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI în vederea ocupării unui loc de muncă, pe parcursul a 30 de luni.

Obiectiv specific 3

Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 21 de beneficiari, prin derularea unui program de mentorat personalizat, în vederea înființării și funcționării a 21 de întreprinderi în regiunea de Nord Est.

Obiectiv specific 4

Susținerea funcționării celor 21 afaceri înființate în cadrul proiectului, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor nou-înființate și menținerea celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea finanțării.

Studenții beneficiari vor participa la un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.