• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

A 0. Activități specifice managementului de  proiect

Durată: 24 Luni

A 0.1. Asigurarea managementului proiectului

Rezultate așteptate: 1 metodologie de management a proiectului, 1 plan de acțiune elaborat, 1 grafic de monitorizare elaborat, 1 grafic de depunere a cererilor de rambursare, 3 planificări periodice, 1 metodologie de monitorizare și prevenire a riscurilor, 1 plan de achiziție elaborat.

A 0.2 Asigurarea vizibilității și promovarea activităților și rezultatelor proiectului

Rezultate așteptate: 1 comunicat de presă la  început de proiect, 1 comunicat de presă la încheierea proiectului, 1 strategie de informare și promovare la nivel de proiect.

A 0.3. Decontarea cheltuielilor indirecte pe bază de rata forfetară

Rezultate așteptate: 30 luni de decontare a cheltuielilor indirecte.

A.1. Organizarea și derularea programelor de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competențe antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată, organizare și selecție planuri de afaceri.

Durată: 12 Luni

A 1.1. Desfășurarea unei campanii de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, metodologia de selecție a grupului țintă și, a concursului de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului

Rezultate așteptate: 1 procedură de informare și comunicare, 1 metodologie de organizare evenimente, 3 conferințe organizate, 500 de flyere personalizate, 500 de mape personalizate, 3 anunțuri de presă (online), 1 platformă de promovare.

A 1.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

Rezultate așteptate: 1 metodologie de identificare și selecție a grupului țintă, 350 de persoane din grupul țintă selectate la programul de formare antreprenorială.

A 1.3. Derularea programului de formare antreprenorială

Rezultate așteptate: 350 de persoane participante la cursurile de formare, minim 315 participanți din grupul țintă certificați (90% din participanții la cursul de formare)

A 1.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Rezultate așteptate: 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere elaborate, 21 de planuri de afacere selectate pentru finanțare, maxim 2 planuri de afaceri propuse de persoanele din grupul țintă al proiectului dar care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului.

A 1.5. Organizarea și derularea de activități de tip întreprinderi simulate

Rezultate așteptate: un program de simulare întreprinderi pentru 21 de beneficiari derulat.

A 1.6. Efectuarea de stagii de practică

Rezultate așteptate: 21 de stagii de practică desfășurate, 21 de parteneriate dintre administratorul schemei de antreprenoriat și mediul de afaceri din regiune.

A 1.7. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat

Rezultate așteptate: 1 program personalizat de consiliere/ consultanță/ mentorat derulat pentru implementarea planurilor de afaceri

A 1.8 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Rezultate așteptate: 21 de afaceri înființate și funcționale

A 2. Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

A 2.1. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Rezultate așteptate: 65 de locuri de muncă create

A 2.2. Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Rezultate așteptate: 1 program de monitorizare derulat, 3 evenimente de networking, 2 târguri de promovare a afacerilor sprijinite prin proiect derulate

A 3. Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului

A 3.1. Monitorizarea sustenabilității întreprinderilor

Rezultate așteptate: 21 de subvenții acordate, 21 de afaceri funcționale, 65 de locuri de muncă create.