• B-dul Carol I nr. 11

  cod 700506, IAŞI

 • e-mail @

  ius-smart@uaic.ro

grup tinta

Grupul țintă al proiectului IUS SMART este format din 350 de studenți care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • sunt înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență, master sau doctorat (în cazul studenților din ciclul de licență, sunt eligibili studenții înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență pentru specializările la care durata studiilor de licență este 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 de licență pentru specializările la care durata studiilor de licență este 4 ani);
 • au domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României;
 • sunt interesați de deschiderea unei afaceri în regiunea Nord-Est a României;
 • își încadrează tema de antreprenoriat aferentă planului de afaceri în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa 2 -Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020), identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare;
 • nu au beneficiat de sprijin din alte proiecte cu finanțare europeană pentru activități similare - programe de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, activități de tip întreprinderi simulate, stagii de practică, consiliere/ consultanță/ mentorat.

În vederea selecției persoanelor care vor fi incluse în grupul țintă al proiectului, se vor parcurge următoarele ETAPE:

 • Etapa I – Înscrierea candidaților;
 • Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
 • Etapa III – Selecția candidaților;
 • Etapa IV - Depunerea și soluționarea contestațiilor. Afișarea rezultatelor finale.

În vederea înscrierii, candidatul va depune următoarele documente:

 • Adeverință privind înmatricularea candidatului la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență, master sau doctorat - original;
 • Copie a cărții de identitate (inclusiv a vizei de flotant, dacă este cazul);
 • Copie a certificatului de naștere;
 • Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document ce atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Declarație privind încadrarea într-o categorie vulnerabilă - original;
 • CV (în format Europass) semnat pe ultima pagină - original;
 • Formularul pentru înregistrarea grupului țintă - original;
 • Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări - original;
 • Declarație de interes, prin care candidații își exprimă interesul și motivația pentru inițierea unei afaceri, într-unul din domeniile de specializare inteligent - original;
 • Acord de prelucrare a datelor personale - original;
 • Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese - original.

Înscrierea candidaților se va face prin una din următoarele modalități:

 • în format electronic, prin intermediul platformei on-line a proiectului, disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro.

Ulterior, acestea se vor depune și în format fizic la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, la intrarea în sediu, unde va fi o cutie specială pentru depunerea dosarelor de candidatură) până la data participării la prima activitate din cadrul proiectului.

sau

 • în format fizic (conținând documentele solicitate, semnate olograf) la facultatea la care este înmatriculat la studii candidatul. Detalii despre depunerea dosarului în format fizic se pot obține de la expertul selecție și monitorizare grup țintă de la fiecare facultate. (Anexa Lista experți selecție și monitorizare grup țintă facultăți).

După încheierea procesului de selecție, cei 350 de studenți selectați în grupul țintă al proiectului vor parcurge un program de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată cu modificările și completările ulterioare. După finalizarea programului de formare antreprenorială, vor fi selectate spre finanțare cele mai bune 21 de planuri de afaceri în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, respectiv în domeniile de specializare inteligentă, identificate pe baza potențialului lor științific și comercial, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare