• B-dul Carol I nr. 11

    cod 700506, IAŞI

  • e-mail @

    ius-smart@uaic.ro

Titlu proiect: Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)

pix

Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod MySMIS 140103, contract nr. 24316/20.12.2021, este un proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Componenta 1: Innotech Student.

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și încurajarea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) sau în domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • OS1. Dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de planuri de afaceri.
  • OS2. Sprijinirea unui număr de 21 de studenți din cadrul UAIC prin acces la activități de formare, consiliere, mentorat, stagii de practică și activități de tip întreprinderi simulate, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI în vederea ocupării unui loc de muncă, pe parcursul a 30 de luni.
  • OS3. Formarea abilităților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 21 de beneficiari, prin derularea unui program de mentorat personalizat, în vederea înființării și funcționării a 21 de întreprinderi în regiunea de Nord Est.
  • OS4. Susținerea funcționării celor 21 afaceri înființate în cadrul proiectului, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și prin oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității firmelor nou-înființate și menținerea celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea finanțării.

Studenții beneficiari vor participa la un program autorizat de formare antreprenorială, financiară și juridică și la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Proiectul IUS SMART își propune susţinerea funcţionării celor 21 de afaceri noi prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare şi oferirea de suport pentru asigurarea sustenabilității şi menţinerii celor 65 locuri de muncă nou-create, pe o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea finanţării.

Valoarea totală a proiectului este de 8.904.758,33 lei, din care suma de 8.870.030,64 lei reprezintă cofinanţarea Uniunii Europene din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 21.12.2021 până la 20.12.2023.